sobota 29. října 2011

Úsporný Pališov

PavlišovZpráva Předsedy ze 141.akce Pivního fondu, který byla poprvé v historii organizace uskutečněna v hospodě na Pavlišově.
Start byl pro 8 nejméně líných členů u evangelického kostela (pro Neznabohy za šraňkama u nádraží). Ti se vydali hezky pěšky po svých těžkým stoupáním na Studýnka, kde se k nim připojil sem dovezený Frýba J.ml. V cílovém stoupání k hospodě na Pavlišově byl do skupiny vtělen vzácný host Kábrt P. (muži C). V hospodě byla naše vzácná návštěva již očekávána a byli jsme usazeni do salónku, takže řadoví návštěvníci hospody měli hluk (řev) ze zasedání částečně tlumený zdivem a dveřmi. Postupně dojelo i dalších 6 kusů PF sem za účelem chlastu příbuznými dovezených. Ceny byly více než lidové takže se mohlo kromě chlastání z paušálu skoro zadarmo i nezřízeně jíst (v některých případech až žrát), obsluha výborná, jídlo rovněž tak.
Předseda rozbil v čele stolu svůj štáb a díky nadprůměrné platební morálce přítomných členů se podařilo výrazně zlepšit pivněfondový rozpočet. V průběhu večera byla probrána nekonstruktivně celá řada pravidelně na akcích se opakujících témat. Za zmínku snad stojí diskuse o poskvrnitelnosti a zneuctitelnosti triček PF, jejíž konkrétní obsah není určen pro zveřejnění.