Stanovy

Stanovy Pivního fondu

 1. Organizace "Pivní fond" (dále jen PF) byla založena někdy počátkem května roku 1998 díky geniálnímu nápadu Ing. Petra Šolína. 
 2. Stvořitelem a zároveň neodvolatelným předsedou PF je RPFDr. Ing. Petr Šolín CSc. 
 3. Staršinou PF je pan Miloš Kortus. 
 4. Ombudsmanem PF je pan učitel Jaroslav Strnad. 
 5. PF byl stvořen za účelem odstranění často neřešitelných problémů při úhradě společných chlastacích akcí. 
 6. PF sdružuje lidi s krásným společným koníčkem, tj. s pitím piva. 
 7. Měsíční příspěvek pravidelného člena PF činí až do odvolání předsedou 150,- Kč. 
 8. V případě konání akcí PF spojených se žranicí či jiným kulturním programem je možno rozhodnutím předsedy na základě předběžné kalkulace měsíční příspěvek zvýšit na libovolnou výši. 
 9. Členové PF a případní hosté jsou povinni při akcích PF a jejich organizování se řídit pokyny předsedy PF, případně pokyny osob jím pověřených. 
 10. Členové PF mají právo a zároveň i povinnost se při akcích PF prokazovat průkazkou PF. 
 11. Nejdůležitější povinností každého člena PF je hradit včas své finanční závazky vůči PF dle "Finančních poplachových směrnic Pivního fondu" (příloha č. 1 Stanov PF). 
 12. Členové, kteří jsou nespokojeni s konáním PF jako celku, případně jeho některých členů (kromě předsedy) mohou podat řádnou písemnou případně ústní stížnost ombudsmanovi PF. 
 13. Členové, kteří by se odvážili vyjádřit nespokojenost s počínáním předsedy, případně ho dokonce kritizovat, se dostávají automaticky pod čáru a jejich případné nové členství může vzniknout dle přílohy č. 1 Stanov PF.


Předseda PF osobně


Příloha č. 1 Stanov PF

Finanční poplachové směrnice Pivního fondu:  1. Vždy každého 1. v měsíci se od rána 6,00 hodin intenzivně věnovat hledání předsedy za účelem včasného zaplacení měsíčního členského příspěvku. 
 2. Pokud 1. v měsíci připadá na den pracovního volna či na den pracovního klidu, případně na den, kdy předseda tráví dovolenou, nehledat předsedu v žádném případě do 11,00 hodin. Kdo by toto opatření porušil, vystavoval by se nebezpečí nasrání předsedy a následného okamžitého vyloučení z Pivního fondu. 
 3. Pokud se potenciálnímu dlužníkovi nepodaří po celý den vyhledat předsedu, spojí se s ostatními členy Pivního fondu a budou hledat předsedu společně. 
 4. Pokud se ani potom nepodaří vyhledat předsedu, navštíví společně Pohřební ústav v Hronově a zjistí, zda předseda nezesnul. 
 5. V případě, že se ani tady nepodaří předsedu vyhledat, vrátí se dlužník k bodu č. 3. 
 6. V případě, že se podaří předsedu vyhledat na seznamu nebožtíků, svolá člen č. 2, tj. David Šolín, mimořádné zasedání Pivního fondu, na kterém bude zvolen nový předseda. 
 7. Poté dlužníci zaplatí na místě novému předsedovi členský příspěvek za příslušný měsíc. 
 8. Členům, u nichž došlo k notorické neúčasti na akcích a neplacení členských příspěvků po dobu vyšší než 6 měsíců, bude uměle přerušeno členství v Pivním fondu a budou přesunuti pod čáru!!! 
 9. Vstupní členský příspěvek pro nové členy PF, případně pro členy, kterým bylo uměle přerušeno členství v PF činí 500,- Kč. 

Předseda PF osobně


Vydáno: 26/09/2004 13:00:44

Žádné komentáře:

Okomentovat