neděle 24. června 2018

Po stopách chlastů minulých


211.akce Pivního fondu se konala v sobotu 23.6.2018. Zahájena byla u Šolínů na dvorku krátkým pietním aktem u příležitosti dožitých 55.a 85.narozenin. Po vypití startovního lahváče a frťana se poměrně početná chodecká skupina vydala na trasu. První zastávka a další vzpomínková chvíle se konala u paní Kubíkové v Dolech. Zde bylo vypito pivo z vlastních zásob sem donesených. Po krátkém posezení se pokračovalo stoupáním přes spřátelené Polsko (Stroužný) do centra akce k Zítkom na Končinách. Jen chvíli po naražení prvního sudu zachvátila odbornou část Pivního fondu panika plynoucí z velkého pěnění piva a údajné ztráty řízu. Technická četa intenzivně pracovala na odstranění závady, ale marně. Mezitím byla cca polovina sudu vypita. Rozuzlení a uklidnění do řad účastníků přineslo až naražení sudu č.2 s dvanáctkovým Primátorem. Ten již kvalitou všechny uspokojil a mohlo se nerušeně konzumovat. K tomu byl podáván guláš z kuchyně obětavé Marušky Zítkové. Postupem času došlo i na venkovní prostory, kde se odehrála soutěž v kopání penalt a posléze i společné focení. Dokumentace bude jistě přiložena. Po likvidaci sudu č.2 došlo i na malinký patnáctilitrový sudík č.3. Po vypití všeho se velká skupina vydala na zpáteční pochod, při němž se rozpadla do menších skupinek. Hlavní skupina realizovala skvělý nápad a ze Stroužného putovala údajnou zkratkou přes Mokřiny a Zada do Žďárek. Patrně při tom narušila na Zadách kamerami a ploty střežený soukromý objekt, aby dorazila zhruba s půlhodinovým zpožděním do restaurace ve Žďárkách. Odtud byla po nepatrné konzumaci obětavými ženami dopravena do svých domovů. Zda se ještě někdo šel ukázat do některé hronovské hospody nebylo do uzávěrky této zprávy známo. Předseda šel s mírným zpožděním samotinký pěšky až domů, takže byl doma asi nejdříve. Tímto děkuje všem zúčastněným za snad zdařilý průběh akce a především Zítkovým za poskytnutí prostor a guláše.