středa 5. prosince 2012

Vyšší průměry v Besedě

V pořadí již 154. a zároveň poslední akce Pivního fondu v roce 2012 se konala v sobotu 1. 12. 2012 v útulném prostředí Besedy (Careca) ve V. Poříčí. Pěší pochod vedl přes služební zastávku ve Staropadolské restauraci, kde proběhla rekognoskace terénu pro volejbalový ples. Po zdárném ukončení schvalovacího auditu skupina pokračovala do cíle trasy, kde začala konzumace. Obsluha byla tradičně vzorná, pohoštění kvalitní. Čepovaly se Svijany 11 a šly zřejmě členům PF k duhu, neboť prokázali v porovnání s minulým kláním zlepšenou výkonnost. Bylo dosaženo velmi kvalitního pivního průměru 9 kusů na hlavu, což je slušné bereme-li v potaz, že se přece jen jednalo o běh na krátkou vzdálenost (4-5 hodin). K pivnímu moku byly požírány vepřové a kuřecí řízky z místní kuchyně - dar přítele M. Fulky (děkujeme). Průběh byl normální, nutno však vyzdvihnout přítomnost hostů PF J. Šnajdra a J. Ledna. Decibely stoupaly úměrně s vypitými Svijany a posléze došlo i na alkoholické dovednostní soutěže. V nich právě vynikl host PF J. Leden, jenž v rychlosti vypití jednoho 0,5 l piva stéblem (netradiční a neolympijská disciplína) jasně dominoval. Je tudíž živoucí ukázkou, že v tomto odvětví mohou vítězit nad profesionály i neorganizovaní borci a že je možné dosahovat i v amatérských podmínkách špičkových výkonů. A to vše bez podpůrných prostředků. Když emoce opadly, někteří členové sbírali spánkem síly na návrat. Ten proběhl v několika vlnách a zdařile, žádné ztráty nebyly hlášeny.
Organizace PF se tímto ukládá k zimnímu spánku, který bude trvat až do 2. 2. 2013, kdy čeká další populární a nesmírně náročná akce na Chlívcích. Jinak tomu ale bude u většiny členů, na něž čeká tvrdá zimní příprava (vánoční, silvestrovská) v rámci níž budou v nelehkých podmínkách ladit v plné zátěži výkonnost na sezónu novou. K tomu jim budiž žaludek lehký.

Zapsal: Předseda

středa 7. listopadu 2012

Pavlišov

V sobotu 3.11.2012 to byla již 153.akce Pivního fondu, která se tentokrát konala v resturaci na Pavlišově. Ceny zde jsou opravdu lidové, pročež organizace ušetřila na nákladech. Výprava pěších turistů byla tentokrát nezvykle početná. Vyrazila z Příčnice a postupně na sebe nabalovala další a další pěšáky. Nakonec vysokohorský výstup absolvovalo více než 10 hrdinů a 2 psi. Pokud by byl v noci návrat rovněž pěší, byl by poměr přibližně obrácený. V horních patrech areálu hospody byla již v plném proudu zábava místních zemědělců a při náhodných setkáních s jejími účastníky na WC bylo znát, že již dlouho. Pro členy PF byl opět vyhrazen salónek a část obluhujícího personálu. Zbytek účastníků zasedání dorazil postupně různými povozy, hrdinská byla účast T.Strnada, jenž byl zavezen pouhý den po opravě kolena v náchodské nemocnici. Byl v tak dobrém rozmaru, že dokonce ani svými holemi neztrestal místní organizátory zábavy za jejich hudební produkci. Během večera účastníci akce PF probrali všechna tradiční témata od těch měkkčích až po ta tvrdší. Takřka všichni se dosyta najedli až nažrali a to téměř zadarmo. Někteří se dosyta vychrápali a to úplně zadarmo. Především Radošova schopnost tvrdě usnout po vypití několika škopků a za žádných okolností se nevzbudit ani v těch nějkrkolomějších situacích je hodna záznamu do Guinessovy knihy rekordů. Na závěr se o nás postarala děcka Pivního fondu (Janička a Tomášek), které nás rozvezla do našich domovů a členy s chlastací "top" kondicí do vinárny v Radnici. Konečný počet vypitých piv (117) se nezdá býti reálným, spíše se jeví jako důsledek nedostatečně důsledné "čárkovosti" zapisovatelů. Stav některých borců totiž nebyl adekvátní hlavovému průměru vypitých piv (6,88). Tož za rok určitě přijdeme zas.

Zapsal:                  Předseda

čtvrtek 20. září 2012

Kýta na hřišti

Kýta
K + K
152. akce se po putování Pivního fondu vrátila opět do domácího prostředí a konala se v sobotu 15.9.2012 v restauraci „Na hřišti“. Živo bylo po celé odpoledne i večer nejen na horním sportovišti, kde probíhala vyzývací utkání ve hře zvané Petanque, ale především na travnaté ploše za boudou, kde T. Hofman vzorně opékal kýtu. Přítomna byla řada 15ti členů PF včetně jejich družek, přítelkyň, manželek, dětí a psů. V podvečer došlo i na sledování vítězné čtyřhry Davis cupu, televizní místnost se postupně zaplňovala čím dál více, ale nebylo to zájmem o tenis, nýbrž spíše touhou po troše tepla, které v exteriérech kvapem ubývalo. Pivo ale postupně v zimě hřálo a tak večerní až noční fáze proběhla opět na neposečené ploše za boudou. V průběhu akce bylo vypito X piv Primátor 11 nefiltrovaný, sežrána kýta, přivolána záchranka, 1 účastnice odvezena do nemocnice. Doufejme však, že vše dobře dopadne. Atraktivita PF nevyžaduje takových dramatických vsuvek. Celková spotřeba piva a dosažený průměrný výkon je bohužel pozitivně ovlivněna nedělním dopíjením. Průměr 15,33 piva na zúčastněného člena přece jen při vší úctě ke stoupající výkonnosti tentokrát neodráží realitu.

Na závěr ještě vyzývám ty, kteříž ještě neuhradili další zvláštní poplatek za „Hofikovu kýtu“ ve výši 200 Kč, aby tak příležitostně učinili. PF i přes finanční mobilizaci nadále strádá, celosvětová finanční krize je už všude. Další akce se v případě finanční stability uskuteční dne 27.10.2012 na Pavlišově. Pozor! Zodpovídá MUDr. M. Strnad! Nezapomenout!


Předseda

úterý 11. září 2012

Příprava na akci

V sobotu se uskuteční 151. akce PF na volejbalovém hřišti. Bude se opékat krůta a kýta, chleba si přineste každý sám. Nezapomeňte si přinést peníze jednak na maso a také na mimořádný výběr 200,- neboť pokladna PF zeje prázdnotou.

Protože není čím topit, je potřeba udělat brigádu na dřevo. Sraz ve čtvrtek na hřišti v 17:00.

úterý 28. srpna 2012

Krkonoše na Draka

Strohý popis cesty výjezdního zasedání Pivního fondu. Nečekejte žádné vtipné hlášky.

STŘEDA 22. 8. 2012 - ODJEZD

Důl Kovárna
Hlavní skupina kolařů (neplést s kořalů) se sešla opět na náměstí ve tři hodiny odpoledne. Dopoledne sice pršelo, ale nyní se zdálo, že nás po cestě bude provázet pěkné počasí. Po trase: Hronov, Stárkov, Radvanice, Chvaleč, Trutnov, Mladé Buky, Svoboda n/Úpou, jsme dorazili do Velké Úpy. Jedinou zastávku jsme provedli v hospodě pod viaduktem v Trutnově, kde jsme se občerstvili. Gurin si zde zalaškoval se servírkou na indiánské téma. Nálada byla výborná. Ve Velké Úpě nás čekal závěrečný strmý kopec k chalupě. Dorazili jsme po půl sedmé. Na chalupě Drak již bylo některé osazenstvo, které přijelo auty a přivezlo pivo a batohy.

čtvrtek 26. července 2012

Doly v rytmu disco

V pořadí již 147. akce Pivního fondu se uskutečnila v sobotu dne 21. 7. 2012 v exteriérech i interiérech restaurace v Dolech. Předseda zajistil buřty i chleba, nikoliv však příznivé počasí. Doby, kdy jsme poroučeli větru a dešti jsou snad nenávratně pryč. Se zasedáním PF se v těchto prostorách zároveň konala i akce "domácích", takže o halas rozléhající se do okolních lesů bylo postaráno. Pivo teklo proudem, pan Kubík běhal jako mladík a na vše stačil. V obdobích dešťů se ctěné společnosti ukryly do interiérů. Došlo i na opékání buřtů, návštěvou poctily akci i děti, milenky a manželky členů PF. V pozdních nočních hodinách se dokonce konala i diskotéka, což nebývá v této oblasti jev častý. Tím se i pozapomělo na včasný návrat domů, ale to zřejmě nikomu nevadilo. Většina přítomných si krátila čas řevem (zpěvem) diskotékových hitů, někteří tvrdým spánkem. Přeprava do vlastních domácností proběhla na několikero různých způsobů (transport autem, na kole, pěšky). V rámci odpoledne a večera bylo dosaženo poměrně slušného pivního průměru na zúčastněného člena (10,12 piva), což je v porovnání s ročníkem loňským výrazné zlepšení. Drtivá většina členů Pivního fondu tak opakovaně prokázala zlepšující se formu, co se chlastu týče.                                                                         krátce zaznamenal Předseda

pátek 25. května 2012

Sportování u Lidmanů

U vrtule Tradiční putování Pivního fondu přes hory a Doly zakončené v Penzionu u Lidmanů se tentokrát v důsledku startu T. Strnada v závodě světového poháru horských kol posunulo o týden. Vzhledem ke kvalitě klimatických podmínek se to ukázalo nakonec jako šťastné řešení. Nicméně i v podstatně horším počasí minulého víkendu by to organizace Pivního fondu také zvládla jistě se ctí.
Pod prosluněným nebem se tak na slavnostním startu na zahradě u Předsedy shromáždil slušný počet členů, jenž ještě po průchodu Příčnicí nabobtnal na plných 12. Někteří další choduvzdorní (u některých to je překvapivé přízvisko) přijeli do cíle cesty na kolech, případně byli transportováni autem. Hlavní skupina se přesunula pěším pochodem do tradiční občerstvovačky v Dolích, kde za krásného počasí dokázala zkonzumovat nástřelných 54 piv na rozcvičení.

neděle 15. dubna 2012

Pivovar Bernard

Fotky z prohlídky pivovaru Bernard jsou ve fotogalerii na Rajčeti. Článek by mohl napsat zase někdo jiný! (Stačí mi ho poslat emailem)
Admin

úterý 7. února 2012

Chlívce - kvasničák došel

Restaurace na Chlívcích143. akce Pivního fondu konající se v sobotu 4. 2. 2012 již skoro tradičně v tomto období zavítala do útulné restaurace na Chlívcích. Vyjímečně se zúčastnil i Předseda, proto je možno přidat pár poznámek. Cestovalo se různě, ale osa členů se přesunula autobusem na Horní Kostelec a zbylou dlouhou štreku absolvovala po svých.
Zbylý pivněfondní lid byl přivezen na místo vesměs svými obětavými příbuznými a přáteli PF. Teplíčko v restauračce bylo velmi příjemné a ostře korespondovalo s "kosou jako kráva", jež se konala všude venku. Mimochodem, jak se později ukázalo, nebyla to toho večera "kosa" poslední. Garant akce T.Strnad vše zařídil, takže vše potřebné včetně dobrého jídla a 2 sudů Opat kvasničák (miláček většiny členů PF) bylo připraveno k hromadnému konzumu. Řada členů z důvodu urychlení nálady a vlastní divokosti přidala i nějakého toho "paňáčka".

pondělí 6. února 2012

Beseda 10.12.2011

Této akce se Předseda nezúčastnil. Ostatní členové Pivního fondu sice umí číst, ale jak se ukazuje neumí bohužel psát. Proto z této jistě skvělé akce neexistuje písemný záznam.