neděle 3. dubna 2005

Prohlášení staršinů

Historický dokument z dubna 2005

Na přelomu měsíců března a dubna (2005 pozn. red.) postihly naši organizaci těžké chvíle. Předseda abdikoval, nastalo bezvládí. V této pochmurné době se naprosto spontánně sešli nejstarší členové Pivního Fondu, aby jej vyvedli z krize. A tak zatímco si někteří užívali na horách, staršinové zasedli v Hororu a konali. 

Výsledkem mnohahodinového vyčerpávajícího vyjednávání, které se však neslo ve velmi konstruktivní atmosféře, je následující prohlášení:


Prohlašujeme, že v časných ranních hodinách dne 3. dubna 2005 se odstupující předseda s okamžitou platností opět ujal své funkce.
Pivní fond fungoval, funguje a bude fungovat za účelem zábavy jeho členů.
Abychom již nemuseli řešit podobné situace, je na vůli předsedy, zda své pravomoce ještě více demokraticky upevní.
S pozdravem

Pivnímu Fondu 4x slávaStaršinové Pivního Fondu

T. Hofman
D. Šolín
T. Bartoň
M. Fulka