středa 7. listopadu 2012

Pavlišov

V sobotu 3.11.2012 to byla již 153.akce Pivního fondu, která se tentokrát konala v resturaci na Pavlišově. Ceny zde jsou opravdu lidové, pročež organizace ušetřila na nákladech. Výprava pěších turistů byla tentokrát nezvykle početná. Vyrazila z Příčnice a postupně na sebe nabalovala další a další pěšáky. Nakonec vysokohorský výstup absolvovalo více než 10 hrdinů a 2 psi. Pokud by byl v noci návrat rovněž pěší, byl by poměr přibližně obrácený. V horních patrech areálu hospody byla již v plném proudu zábava místních zemědělců a při náhodných setkáních s jejími účastníky na WC bylo znát, že již dlouho. Pro členy PF byl opět vyhrazen salónek a část obluhujícího personálu. Zbytek účastníků zasedání dorazil postupně různými povozy, hrdinská byla účast T.Strnada, jenž byl zavezen pouhý den po opravě kolena v náchodské nemocnici. Byl v tak dobrém rozmaru, že dokonce ani svými holemi neztrestal místní organizátory zábavy za jejich hudební produkci. Během večera účastníci akce PF probrali všechna tradiční témata od těch měkkčích až po ta tvrdší. Takřka všichni se dosyta najedli až nažrali a to téměř zadarmo. Někteří se dosyta vychrápali a to úplně zadarmo. Především Radošova schopnost tvrdě usnout po vypití několika škopků a za žádných okolností se nevzbudit ani v těch nějkrkolomějších situacích je hodna záznamu do Guinessovy knihy rekordů. Na závěr se o nás postarala děcka Pivního fondu (Janička a Tomášek), které nás rozvezla do našich domovů a členy s chlastací "top" kondicí do vinárny v Radnici. Konečný počet vypitých piv (117) se nezdá býti reálným, spíše se jeví jako důsledek nedostatečně důsledné "čárkovosti" zapisovatelů. Stav některých borců totiž nebyl adekvátní hlavovému průměru vypitých piv (6,88). Tož za rok určitě přijdeme zas.

Zapsal:                  Předseda