úterý 12. srpna 2008

Hejtman na společné vyjížďce

Členové Pivního fondu přijali pozvánku pana Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje, na cyklistický výlet po nových cyklostezkách. Projížďka ze Šerlichu do Hronova se konala ve středu 6. 8. 2008 a měla za úkol zmapovat možnosti dalšího rozvoje cykloturistiky v našem regionu a možnosti čerpání dotačních titulů z fondů EU na výstavbu cyklostezek a podpory Pivního fondu.
Hejtman 1

čtvrtek 7. srpna 2008

Upozornění - Orlické hory

peníze
Výzva pro účastníky zájezdu Pivního fondu do Orlických hor - "Akce Plasnice". Kdo má chuť se této akce, která se koná od 20. do 24. 8. 2008, zúčastnit, nechť uhradí k rukám Předesdy nejpozději do 16. 8. 2008 vstupní chlastací poplatek 500 Kč! Kdo neplatí, nechlastá a pouze se dívá.
                                                                           Předseda