středa 19. května 2010

Lidmanovi 2010

O minulém víkendu čekala na členy Pivního fondu další nelehká zkouška. Jednalo se totiž o již tradiční putování přes hory, Doly, lesy, Bor až na konečnou stanici, kterou byla restaurace u Lidmanů v Machovské Lhotě.
Na start, který byl na Příčnici v pravé poledne v sobotu 15.5.2010, se postavilo 12 statečných členů a pes Haryk Strnad. Černě oděné komando se vydalo po klasické trase přes Prase, Kaučák a Žďárky na vytouženou občerstvovací stanici Doly. Zde bylo polknuto úvodních 47 zahřívacích piv Primátor 11 a bylo to zapotřebí, neboť jak je notoricky známo "Primátor v zimě hřeje a v létě chladí". Jelikož v důsledku drsného globálního oteplování zima ročníku 2010-2011 plynně navázala na zimu předchozí, dokázal Předseda zajistit pouze, že nepršelo, avšak meteorologickou hantýrkou byla "kosa jako prase". Na tomto památném místě proběhla velmi plodná organizační přípravná debata o chystané exkurzi do Plzeňského pivovaru, která se změnila v plánování furiantsko-žracích orgií (na ochutnávku piva se zřejmě již v hubách nenadje pro samé jídlo místo). Po obligátním opomenutí zástavy PF v Dolech (zachránil ji Předseda) následoval těžký výstup na Machovské Končiny. Zde došlo k rozdělení pelotonu na předsunutou vícečlennou skupinu směřující nejkratší cestou k pípě a na dobyvatelsko-vrcholovou skupinu "tři a pes" ve složení Strnad M., Strnad T., Strnad H. a Předseda. Toto vrcholové družstvo po krátkém občerstvení Slivovicí na Končinách vyšplhalo na polský vrchol Boru. V 17,30 hod.došlo k znovusplynutí obou skupin na metě u Lidmanů a k závěrečnému náporu na další sudy Primátor 11.  


To už byl Pivní fond kompletní až na netradiční absentéry J.Théra a T.Hofmana a méně netradičního absentéra M.Houšťka. Do pijatiky byli v této době již zapojeni J.Frýba a J.Ševců, kteří byli přivezeni z různých důvodů až na konečnou metu. Oba však zvolili zvláštní způsob účasti, neboť o co později pro ně akce začala o to dříve pro ně skončila. Ve skladovém hospodářství se tomu žíká LIFO (last in, first out) - prvně jmenovaný odcestoval již večer domů, druhý jmenovaný odcestoval již večer do postele. Ostatní se posilněni řadou doušků piva vrhli do lůna zábavy. Ve Lhotě se totiž pravděpodobně rozšířilo, že sem zavítá Pivní fond, tak byl u Lidmanů plný barák". Takže kromě obligátních řízkových hodů byl na programu i zpěvořev" za doprovodu přítomné kapely pod vedením J.Hutky. R.Hofman se při tom rozpoměl na skvěle strávené noci, kdy z postele bezplatně poslouchal kvalitní hudbu ze sousední restaurace U Foxe". V hospodě se jak již bývá pro akce PF zvykem vítězilo, zato v přilehlém salónku se prohrálo se Švýcary. Postupem času však byl tento dílčí neúspěch všem zcela lhostejný. Alkohol způsobil drobné nepříjemnosti při organizaci noclehu, protože někteří zmatení jedinci se zalígrovali na vlastních dvoupostelích, aby zase jiní museli sdílet lože společná. Na nedostatek postelí doplatil rovněž Haryk Strnad, který byl v průběhu noci několikrát nemilosrdně a nešetrně shozen z různě pro sebe zabraných postelí. Nicména to všichni přečkali a ráno po chutné snídani si spravili chuť vyklusáním" několika žejdlíků piva. Poté byli svými obětavými manželkami a přítelkyněmi odvezeni do svých domovů k zaslouženému odpočinku. Dík patří především R.Fulkové, která měla tu čest transportovat do Hronova Předsedu!

Tím končím toto stručné shrnutí víkendových událostí a nyní Vávro na Plzeň".

Zapsal zase: PředsedaP.S.: Výsledky víkendového lidmanovského klání:


Lidmanovi - 15.-16.5.2010:
893Doly - 47 piv po 19 Kč
190klobásy
12hořčice?
105Doly - diško
2 774146 piv Primátor 11
855 piv Primátor 10
836řízky 
355diško
100odvoz batohů
5 350
198vypitá piva členy fondu
14,14průměrný počet vypitých piv
5 350celková útrata
382,14náklady na 1 zúčastněného člena

Žádné komentáře:

Okomentovat